SETİNT AI, Robot Hemşire

Tanıtım Webinarı

Webinar Panelistler

3 Temmuz 2021 - Saat 14:00 da online olarak yapılacaktır
SETINT AI - Robot Hemşire 'nin teknolojik ve kazanımları ile ilgili olarak uzmanlar kişisel değerlendirmelerini paylaşıyor.

Prof.Dr.Bülent EKER
Prf.Dr.Bülent EKER

Namık Kemal Ünv. Rektör Yrd.

SETİNT AI - Robot Hemşirenin sağlık sistemine getireceği yenilikler.

Prf.Dr.Kadircan KESKİNBORA
Prof.Dr.Kadircan KESKİNBORA

Göz Hastalıkları

Robot Hemşirenin özel muayenehanelerde kullanımı

Av.Gürbüz YÜKSEL
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilişim Hukuku Uzmanı

Av.Gürbüz YÜKSEL

Yapay Zekâ - Robot Teknolojilerinin Sağlık Alanında Kullanımının Hukuki Statüsü

Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ
Namık Kemal Ünv. Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ

Yapay Zekâ ve Robot Teknolojilerinin kullanımı hukuki değişikliklere zemin hazırlayacaktır.

Genel Özellikleri

waves

Kamuoyu ile paylaşılmayan tüm özellikleri 3 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan webinarda açıklanacaktır.

Acil Servislerinde, Servislerde, Polikliniklerde göreve hazır. Corona servislerinde görev yapar. Sağlık personelini en üst düzeyde korur.

 • First One

  COVID-19 Servisleri

  Pandomi bölümlerinde görev yapan sağlık personelini corona temasını ena az seviyede olmasını sağlayarak sağlık personelinin risiki azaltır.

 • second one

  İlaç Dağıtımı

  Hastalara zamanında, doğru ilaç dağıtımı hizmeti verir. Doğru hastaya doğru ilacı verir. İlaç dağıtımı sorun olmaz.

 • third gym training

  Vital Kontrol

  Hastaların zamanında vital bilgilerini alır, Yapay Zeka ile değerlendirir. Doktora anlık bilgi verir.

 • fourth muscle

  Acil Servis Hizmeti

  Acil servislerde tıbbi cihaz ve ekipman desteği sağlar. Traj bilgilerini anzaliz eder hastayı ilgi bölüme yönlendirir. Anlık veriler ile Acil servis doktorlarını bilgilendirir.

 • training fifth

  Poliklinik Hizmeti

  EKG çeker, Vital alır, ilgili bölümlerde yığılmaları azalmasına katkı sağlar. Güvenlik desteği sağlar (Kameraları ile)

 • gym training

  Corona Ortam Temizliği

  Üzerindeki UV-C sistemleri ile hastanelerde covid-19 sterilizasyonunu sağlar. Hastanenin virüs ortamının steril edilmesini sağlayarak bulaşı ortamını temizler.

Servis Hemşire, Yoğun Bakım Hemşire!

Yoğun Bakım Servisinizi yapay zeka robot hemşire ile HIMSS 7 seviyesine yükseltebilirsiniz. Gözünü hastalarınızın üzerinden hiç ayırmaz. Pozisyonlarını hareketlerini gözlerini takip eder. Yoğun bakımda yatan hastalarınızı anlık olarak takip eder.

Yoğun Bakım Robot Hemşire

Hastalık teşhisi çok daha kolay hale gelmektedir. Noninvazif Monitorizasyon, Yaşam Bulguları, Endtidal Karbondioksit, Ekg ritmi, İnvazif Monitorizasyon

First Class

İnvazif Monitorizasyon

Kan Gazları (Oksijen, Karbondioksit, Bikarbonat);Asidoz, Alkaloz Tespiti Santral Venöz Basınç Kafa içi basınç(İntracranial basınç).

Second Training

Noninvazif Monitorizasyon

Yaşam Bulguları, Endtidal Karbondioksit, Ekg ritmi, Hastanın klinik durumunun takibi, hangi ventilasyon metodu ile destekleneceği, ventilatör desteğinin nasıl yönlendirileceği ve hasta ventilatör etkileşimi takibinin yanı sıra gaz değişimi, uyku ve evde uygulanan mekanik ventilasyonun takibini yapar .

Third Class

Tıbbi Cihazlar bilgileri değerlendirilmesi

Yoğun bakım tıbbi cihaz bilgileri değerlendirilmesi yapılarak, Yoğun bakım sağlık personeline olasılıklar bildirilir. Tekrar edebilecek vakalar gerçekleşme oranı bildirilir. Vaka gerçekleşmeden olabilecek vakalar için yoğun bakım personelini bilgilendirir.

Fourth Training

Hasta gözlem

Hasta sürekli gözlem altındadır. Hareketleri, tepki vermeleri, yatak nem durumu, göz hareketleri sürekli değerlendirilerek puanlandırılmasını yapar.

Yoğun Bakım Cihazları

SETINT AI - Yoğun Bakım hemşire tıbbi cihazlar ile haberleşir gelen veri ve ggörüntüleri analiz eder.

 • Veri
 • Yapay Zeka
 • Analiz
 • Monte
 • Alarm
Defibrilatör Yapay Zeka Monte edilebilir Hastabaşı Monitörü
Rijit Video Laringoskop Görüntü - Analiz Yapay Zeka Kapnografi
Video Laringoskop Görrüntü Analiz Yapay Zeka Cerrahi Aspiratör
Ventilatör Veri Analizi Yapay Zeka Enjektör Pompası
İnfüzyon Pompası Veri Analizi Yapay Zeka Kapnografi Cihazı

GenelÖzellikleri

SETINT AI - Servis Robot Hemşire ve SETINT AI - Yoğun Bakım Robot Hemşire kullanımla alanları ve özellikleri

Pandomi Servisleri

Ortam sterizasyonu

Üzerindeki UV-C yapay zeka sistemi ile otamlardaki virüsleri ve mikropları yok eder. COVID-19 un ortamda barınmasını engeller.

Servis Hizmetleri

Tıbbi Değerledirme

Kan basıncı, diyabet, EKG, ateş gibi vital ölçümler yaparak hastaların hızlıca tetkiklerinin yapılmasını sağlayarak, verileri analiz eder.

Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Takip

Yoğun Bakım Servisinde yatan hastalarınızın Braden Basi Ülseri Risk değerlendirmesini yapar. Pozisyonunu değerlendirir. Analiz eder. Yapay Zeka ile Glasgow Koma Skalası hazırlar.(göz açma, sözel ve motor cevap)